Vill du bli medlem eller veta mer?

Medlemsavgiften är 100 kr/år samt serviceavgift 399 kr/år.

Som medlem i Panthera har man tillgång till ett stort nätverk av olika kompetenser och kunnande. Vi har ett antal medlemsmöten där alla får göra sin röst hörd.

Vi har mingel och flera möjligheter att byta visitkort och göra affärer med varandra. I medlemsavgiften ingår ett antal föreläsningar, möjlighet att skapa nya affärskontakter samt att synas på nätverkets hemsida.

Välkommen att fylla i din intresseanmälan »