Vad är Panthera?

Hösten 2009 frågade näringslivsansvarig Nina Orback-Schulz kvinnliga företagare i Partille om intresse fanns för ett kvinnligt nätverk. Efter fyra möten var Panthera igång.

Namnet
Den trollkunniga egyptiska Gudinnan Isis är en stor och mäktig Gudinna. Hon har till och med även kallats Panthera (naturens allmoder) – ett begrepp som sammanfattar alla Gudinnor.

Panthera är även ett stort kattdjur, bl a lejonet, djurens konung, som t ex återfinns i Sveriges Riksvapen, Sfinxen I i Egypten, stjärnbilderna Lejonet och Lilla Lejonet.

Nätverk
Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende. Nätverkets syfte är att främja kvinnors förutsättningar att växa som företagare, att synliggöra kvinnliga företagare, att göra affärer, samt att dela med sig av sina erfarenheter.

Vi ska bedriva en kompetenshöjande verksamhet, vi ska vara affärsnätverkande samt även ha roligt under tiden. Övriga mål för nätverket är att inventera den lokala kompetensen. Vi samarbetar gärna med övriga nätverk.

Aktiviteter – önskemål efter våra workshop innan start

• Affärsutveckling
• Föreläsningar
• Professionellt och socialt nätverkande
• Företagsaktiviteter som företagsbesök, minimässa m.m.
• Gemensam marknadsföring
• Hisstal (lära sig och använda)
• Speed-dating
• Diskussioner

Här kan du läsa våra stadgar »
Protokollet från vårt årsmöte hittar du här »