Pantheras styrelse

Pantheras styrelse –  Styrelsen utses under årsmötet i mars månad.

Ordförande – Katrin Alves Andreasson

Vice ordförande  – Ulrica Elmberg

Kassör – Boel Glaas

Sekreterare – Lena Amrén Hindér

Styrelseledamot – Susanne Karjalainen